Gmina Krzywda

Aktualności

Logo Stowarzyszenie krzewienia kultury wiejskiej

 

W naszej gminie 4 października br. rozpocznie się wydawanie żywności pochodzącej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, która jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dostarczanego przez Bank Żywności w Lublinie.

 

Cel programu:

Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 jest dotarcie z pomocą żywnościową do grup osób najbardziej potrzebujących w całej Polsce.

 

Wydawanie żywności:

Wydawaniem żywności zajmuje się Stowarzyszenie Krzewienia Kultury Wiejskiej „SZANSA” w Krzywdzie. Żywność wydawana będzie w Krzywdzie przy ul. Przemysłowej 1 (dawna baza GS) osobom  które otrzymają skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Oznacza to, że aby otrzymać paczkę żywnościową należy najpierw udać się go Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywdzie  mieszczącego się przy ul. Łukowskiej 20 w celu uzyskania skierowania, które następnie należy zabrać ze sobą na ul. Przemysłową 1.

 

Harmonogram wydawnia:

W celu usprawnienia wydawania produktów żywnościowych, będą one wydawane według poniższego harmonogramu:

 

Kryteria:

Zgodnie z założeniami programu Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom spełniających kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Dodatkowe inforamcje:

Więcej informacji i uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywdzie osobiście lub  pod nr telefonu  25 755 12 89

 

Załączniki:

W załączeniu oświadczenie na podstawie którego będą wydawane zaświadczenia.

Oświadczenie o dochodach część B.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-09-25
Data publikacji:2015-09-25
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Test
Liczba odwiedzin:3499